Att visa bilder på Flickr och Flickr Commons

Idag finns många olika möjligheter för kulturinstitutioner med bildsamlingar att använda webben för att nå ut till nya och fler användare och även interagera kring bilderna. Sedan 2004 finns till exempel bildsajten Flickr och sedan 2008 finns Flickr Commons.

Flickr är en av världens största publika webbsajter för att visa och kommunicera kring bilder. Alla kan när som helst skaffa ett konto och börja ladda upp bilder, som antingen märks med full copyright eller med olika kombinationer av Creative Commons-licenser som talar om hur bilden får användas. Medlemmarna på Flickr utgör ett aktivt ”community” som skriver kommentarer och ”tags” (sökord) och har andra aktiviteter kring bilderna, som att skapa bildgallerier eller bildgrupper med olika teman.

Exempel på svenska kulturinstitutioner på Flickr:

Flickr Commons – eller ”The Commons on Flickr” – är en särskild del av Flickr, där kulturinstitutioner från olika länder visar upphovsrättsfria bilder ur sina publika samlingar, kommunicerar kring dem och låter användarna bidra med kunskap och information. Flickr Commons startade 2008 genom ett samarbete mellan Flickr och Library of Congress i USA. Man får ansöka för att komma med på The Commons. Kriterierna är att man har lämpliga bildsamlingar som kan märkas ”no known copyright restrictions” och att man är beredd att interagera kring bilderna, som också ska vara fria att ladda ner och använda.

Svenska kulturinstitutioner på Flickr Commons: