Nordiska museets daguerreotyper på Flickr

Daguerreotypin var den första fotografiska metod som fick kommersiellt genomslag. Louis Daguerre utvecklade tillsammans med Joseph Nicéphore Niépce denna process som år 1839 presenterades för allmänheten. Daguerreotyper framställdes i stor skala till dess att mer raffinerade och mindre arbetsintensiva tekniker som kollodiumprocessen (våtplåtsnegativ) blev dominerande på 1850-talet.

År 2008 gick Nordiska museets intendenter igenom museets samling daguerreotyper inom ramen för projektet ”Äldre fotografiska tekniker”. Därefter fotograferades de och förpackades i specialgjorda arkivboxar. Sedan 2009 finns de att ta del av på Flickr.

Se samlingen på Flickr

Tags: